Európske výzvy aj pre Vás

feb 8, 2021 | | Sticky post

Aktivity Národného centra robotiky sa na európskej pôde sústreďujú najmä okolo projektov DIH² a Better Factory.

DIH² je sieť 26 digitálnych inovačných hubov vedená spoločnosťou Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Fínsko) a je celkovo zložená z 37 európskych partnerov. Cieľom DIH² je vytvoriť udržateľnú sieť robotických inovačných hubov vybavených nástrojmi a postupmi, ktoré uľahčia komercializáciu a rozsiahle zavedenie agilnej výroby výrobnými MSP. V súčasnosti je v tomto projekte otvorená výzva pre expertov v legislatívnych, etických a kyberbezpečnostných otázkach. Výzva je otvorená do 15. februára. Viac informácii o postupe, ako sa prihlásiť ako expert, nájdete tu: https://dih2-els.fundingbox.com/

Better Factory je európska iniciatíva, ktorej cieľom je transformácia európskeho výrobného prostredia. BF pozýva výrobcov, umelcov a dodávateľov technológií, aby sa zapojili do súboru jednoročných spoločných experimentov s cieľom prepracovať produktové portfólio výrobcov. V aktuálnej výzve je možnosť získať až 200 tisíc EUR na spoločné projekty. Výzva je otvorená do 18. marca. Viac informácií k zaregistrovaniu Vášho subjektu nájdete tu: https://better-factory.fundingbox.com/

Better Factory bude pre záujemcov organizovať aj workshop, kde budú zodpovedané Vaše prípadné otázky: https://www.linkedin.com/events/betterfactory-firstexpressionof6762334571984896000/

Posted in: Aktuality | Tags: ,