Poďakovanie

feb 7, 2017 | | Sticky post

Národné centrum robotiky ďakuje všetkým, ktorí prispeli na činnosť NCR v roku 2016. Menovite však chceme poďakovať ľuďom, ktorí poukázali podiel zaplatenej dane na činnosť NCR:

Ľuboš Chovanec
Ing. Jozef Dúbravský
Mária Dúbravská
Ing. Andrej Babinec
Ing. Peter Hubinský

Posted in: Aktuality