Tagged: EF

Národné centrum robotiky naozaj národné

Nov 30, 2018 |
zmluva o podpore vedy a vyskumu_Strana_1

Národné centrum robotiky má za cieľ združiť pod svoju strechu významných odborníkov v oblasti robotiky. Preto boli v poslednom období uzavreté dve zmluvy o spolupráci. Prvá je uzavretá so Strojárskou fakultou STU a druhá s Elektrotechnickou fakultou ŽU. Tešíme sa na spoluprácu. Viac detailov nájdete v časti Dokumenty