Senzory

Riadenie žeriava

Komplexné kolaboratívne robotické pracovisko

Kolaboratívne robotické pracovisko ovládané pomocou gest

Automatická detekcia nosa a jeho odmeranie

Hra kameň, papier, nožnice proti počítaču

Inovatívne rozhranie medzi robotom a človekom (HRI)