Senzory

Hra kameň, papier, nožnice proti počítaču

Inovatívne rozhranie medzi robotom a človekom (HRI)