Členovia

Riadni členovia

foto prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Predseda o. z.

Riadenie mobilných robotov
Priemyselné roboty
Digitálna výroba

foto prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

Člen Výkonného výboru

Vibrácie / oscilácie
Lokalizácia mobilných robotov

foto Ing. Jozef Rodina, PhD.

Člen Výkonného výboru

Drony
Snímače a fúzia údajov
Riadenie pohonov
IoT/IIoT

foto prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Nelineárne systémy
Rehabilitačná robotika
Biokybernetika

foto Ing. Michal Tölgyessy, PhD.

HRI (Human–Robot Interaction)

foto doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.

Navigácia mobilných robotov
Priemyselné roboty

foto Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.

Vibrácie / oscilácie
Riadenie pohonov
Visualservoing

foto Ing. Martin Dekan, PhD.

Lokalizácia mobilných robotov
Spracovanie údajov zo snímačov
Mapovanie

foto Ing. Marián Tárník, PhD.

Fotografia a materiál pre PR v rámci NCR

foto Ing. Jozef Dúbravský, PhD.

Riadenie motorov
Meniče

foto Ing. Martin Ernek, PhD.

Riadenie motorov
PLC

foto doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Programovateľné logické automaty (PLC)
Rozhranie človek-stroj (HMI)
Inteligentné systémy
Databázy

foto Ing. Michal Dobiš, PhD.

Priemyselné roboty
Plánovanie trajektórií
Navigácia robotických ramien

Čestní členovia

Ing. Ivana Budinská, PhD. Slovenská akadémia vied
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. Technická univerzita Košice
doc. Ing. Libor Hargaš, PhD. Žilinská univerzita Žilina
prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng. Žilinská univerzita Žilina
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
Technická univerzita Košice
doc. Ing. Dušan Koniar, PhD. Žilinská univerzita Žilina
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. Technická univerzita Košice
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Michal Gregor, PhD. Žilinská univerzita Žilina
doc. Ing. Dušan Nemec, PhD.
Žilinská univerzita Žilina
doc. Dr. Ing. Ján Vaščák
Technická univerzita Košice
prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Technická univerzita Košice
doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.
Technická univerzita Košice
doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.
Technická univerzita Košice
prof. Ing. Marek Sukop, PhD.
Technická univerzita Košice
doc. Ing. Ján Semjon, PhD.
Technická univerzita Košice
doc. Ing. Ján Jádlovský, CSc.
Technická univerzita Košice
doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.
Technická univerzita Košice
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
Žilinská univerzita Žilina
Ing. Michal Adamík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Peter Beňo, PhD. Photoneo s.r.o.
Ing. Martina Dekanová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Ivan Fiťka Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Zuzana Mikulová Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Eduard Mráz Slovenská technická univerzita v Bratislave
MUDr. František Okál Sportclinic s.r.o
Ing. Lukáš Palkovič, PhD. Airvolute s.r.o.
Ing. Dávid Rau Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Martin Sedláček Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Jaromír Stanko Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Filip Štec Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mgr. art. Daniel Zach
Ing. Peter Pásztó, PhD. Robotech Vision s.r.o.