Projekty

V súčasnosti sa členovia Národného centra robotiky venujú týmto výskumným projektom:

Názov projektu Označenie projektu Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ Partneri projektu
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok
konceptu Industry 4.0
APVV-16-0006 2017-2020 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Žilinská univerzita
Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov VEGA 1/0754/19 2019-2021 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
DIH² – Sieť robotických Digitálnych inovačných hubov pre agilnú výrobu (H2020) SEP-210509996 2019-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  36 európskych partnerov
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu APVV-17-0214  2018-2020 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SjF STU
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov APVV-17-0116  2018-2022 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SAV, UCM
Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby IZVAR  2019-2021 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  VUEZ, a.s.
Podpora transformácie existujúcich malých a stredných podnikov ako dodávateľov kompozitných materiálov pre automobilový priemysel (EIT Manufacturing) VACMT 2020 prof. Ing. František Duchoň, PhD. RISE SICOMP, SUPSI
Rozšírte svoje výrobné podnikanie (H2020) Better Factory 2020-2024 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 28 európskych partnerov
DIH-World – Urýchlenie zavádzania DIH v prospech digitalizácie európskych MSP (H2020) DIH World 2020-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 41 európskych partnerov
Laser Hair Removal Robotic System (KUKA Innovation Award 2020) SAHARRA 2020 Mudr. František Okál

Študenti sa pod vedením členov Národného centra robotiky venujú v spolupráci s externými subjektmi týmto témam:

Téma študentskej práce Vedúci práce Partner práce
Lokalizácia pomocou GNSS snímačov prof. Ing. František Duchoň, PhD. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Riadenie robota typu SCARA prof. Ing. František Duchoň, PhD. Q-Products a.s.
Detekcia objektov v mračne bodov Ing. Martin Dekan, PhD. Photoneo s.r.o.
Multiagentový systém v priemyselnom prostredí Ing. Martin Dekan, PhD. Photoneo s.r.o.
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Liberda Antriebstechnik G.m.b.H.
Swarm robotika pre kinematografické využitie Ing. Jozef Rodina, PhD. Skydio Inc.
Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota prof. Ing. František Duchoň, PhD. SCHUNK s.r.o.