Tagged: ochranná známka

Národné centrum robotiky má ochrannú známku

sep 14, 2020 |

Logo Národného centra robotiky v oboch verziách je chránené ochrannou známkou. Viac informácií tu: Logo 1 Logo 2 Jednotlivé osvedčenia sú k dispozícii v časti Dokumenty.