Tagged: Stäubli

Spolupráca s firmou Stäubli

apr 27, 2021 |

Národne centrum robotiky intenzívne spolupracuje so súkromnými spoločnosťami. Aktuálne sa podarilo získať do vybavenia Národného centra robotiky výmenník koncových efektorov pre priemyselné roboty od spoločnosti Stäubli. Výmenník je nasadený s robotom ABB IRB 4600 a sú na ňom realizované tieto konocové efektory: chápadlo od spoločnosti Schunk, kresliace pero a Bernoulliho chápadlo. Práve posledné menované chápadlo … read more