Aktuality

Expandi 4.0 rozbieha svoje aktivity

jan 12, 2023 |

Európsky digitálny inovačný hub (EDIH) Expandi 4.0, ktorého súčasťou je aj Národné centrum robotiky, rozbieha svoje aktivity. Súkromné firmy, ale aj verejné inštitúcie, môžu od Expandi 4.0 dostať široké portfólio služieb. To je navyše zdarma. Prvé tri roky existencie Expandi 4.0 sú tieto služby pre malé a stredné podniky, tak isto pre verejné inštitúcie, podporené … read more

Záver roka v znamení vzdelávania

dec 15, 2022 |

Národné centrum robotiky v spolupráci s partnermi zorganizovalo na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky zaujímavé prednášky z praxe. Tieto prednášky boli orientované na študentov, aby získali povedomie o spoločnostiach a ich inovatívnych riešeniach v oblasti digitalizácie výroby a robotiky.Prvou prednáškou bola Optimalizácia vo výrobe a logistike na základe zozbieraných dát z procesov od Industry4UM. Prednáška … read more

NCR spoluorganizátorom pozvaných prednášok z praxe

nov 22, 2022 |

Národné centrum robotiky v rámci svojich aktivít pomáha zorganizovať pozvané prednášky z praxe pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI STU), na ktorej má NCR svoje sídlo. Tieto prednášky majú veľký význam pre profesný rast študentov, pretože sa oboznámia s reálnymi problémami podnikov na Slovensku a získavajú tak väčšiu motiváciu vzdelávať sa v predmetoch ponúkaných … read more

Národné centrum robotiky organizovalo míting projektu DIH²

nov 18, 2022 |

V rozmedzí troch dní októbra (18. – 20.10.) sme na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky organizovali stretnutie konzorcia DIH². V rámci projektu to bolo 8. stretnutie. Národné centrum robotiky pripravilo pre účastníkov prehliadku laboratórií v centre robotiky so zameraním na priemyselnú robotiku a drony. Súčasťou prehliadky boli aj spoločné laboratória so spoločnosťami Photoneo, Panza Robotics … read more

NCR je súčasťou Európskeho Digitálneho Inovačného Hubu (EDIH)

nov 14, 2022 |

Národné centrum robotiky je partnerom financovaného projektu Expandi 4.0, ktorého základom je myšlienka Európskych Digitálnych Inovačných Hubov (EDIH). Malým a stredným podnikom bude okrem iných služieb poskytovať prístup k technológiám a infraštruktúram, priestor na testovanie a experimentovanie, ale aj poradenstvo pri technologických riešeniach, zvyšovaní digitálnych zručností zamestnancov, či pri získavaní finančnej podpory. EXPANDI 4.0 spúšťa … read more

Zlepšite svoje vedomosti o silovo poddajných robotoch

nov 13, 2022 |

Silovo poddajné roboty, často nesprávne nazývané ako kolaboratívne roboty, sa čoraz viac uplatňujú v rôznych aplikáciách nielen v priemysle. Aby ste získali potrebné vedomosti a znalosti o týchto technológiách, pozývame Vás na tréning/workshop, ktorého časť sa odohrá online a časť sa odohrá v našich laboratóriách. Viac na tomto linku: https://eitmanufacturing-east.eu/product/manufacturing-cobot-technology-online-training-bratislava-slovakia/

Národné centrum robotiky v podcaste Zmysel pre priemysel

nov 13, 2022 |

Predseda Národného centra robotiky prof. Duchoň bol hosťom podcastu ATP Journalu (hlavného mediálneho partnera NCR) Zmysel pre priemysel. Témou podcastu boli predovšetkým kolaboratívne aplikácie robotiky, ale môžete si vypočuť aj celkové zhodnotenie súčasného stavu robotiky vo svete aj na Slovensku. Dôležitou časťou podcastu je určite zadefinovanie si pojmov kolaboratívnej robotiky a robotov určených pre takéto … read more

Sledujte nás na LinkedIn

nov 13, 2022 |

Je to niekoľko mesiacov, čo sme založili profil Národného centra robotiky na LinkedIne. Sledovať novinky o nás na tejto sociálnej sieti môžete tu: https://www.linkedin.com/company/78448188

Škôlkári na návšteve NCR

máj 25, 2022 |

23. mája 2022 nás navštívili škôlkári z Funiversity Cambridge Kindergarten. V priestoroch NCR sme im predviedli niektoré robotické systémy, pričom výklad bol v anglickom jazyku. Detičky mali veľkú radosť, poslali nám aj pozdrav (viď. nižšie). Sme radi, že sme záujem o robotiku mohli podporiť už v takom mladom veku.

Pozývamé Vás na konferenciu Budúcnosť strojárskej výroby

apr 19, 2022 |

Národné centrum robotiky Vás pozýva na konferenciu Budúcnosť strojárskej výroby, ktorá bude prebiehať 26. až 27. mája 2022 na MTF STU v Trnave. Viac informácii nájdete nižšie v priloženom dokumente.