Národné centrum robotiky získalo prostriedky zo stimulov pre výskum a vývoj

sep 4, 2015 | | Sticky post

Národné centrum robotiky je partnerom financovaného projektu s názvom Výskum pokročilých technológií tvárnenia a spájania materiálov a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných prostriedkov, ktorý je registrovaný pod označením Req-00347-0001. Projekt vznikol v spolupráci s partnerom NCR, spoločnosťou MATADOR Industries, a.s. Úlohou NCR v tomto projekte bude predovšetkým výskum v oblasti modulárnych robotických pracovísk. Začiatok riešenia projektu je 1. septembra 2015 a projekt bude ukončený 31. augusta 2018.

IMG_8250

Posted in: Aktuality