NCR je súčasťou medzinárodnej siete o robotike

jan 16, 2019 | | Sticky post

15. januára až 17. januára sa zástupca Národného centra robotiky (založeného na FEI STU) prof. Duchoň účastní úvodného stretnutia projektu DIH^2. Lídrom projektu je VTT Tampere. Projekt je celoeurópskou sieťou v oblasti agilnej výroby a robotiky. Reprezentuje 26 európskych digitálnych inovačných centier vrátane NCR so snahou vytvoriť sieť viac ako 300 000 výrobných malých a stredných spoločností. Pre spoločnosti konzorcium DIH^2 ponúka expertnú činnosť a podporu pre výzvy v agilnej výrobe, vrátane technológií, investícií, štandardizácie, know-how a kompetencie, ako aj etiku, data a kybernetickú bezpečnosť.

Konzorcium DIH^2 zahŕňa 37 partnerov, 28 krajín, vrátane 26 inovačných centier, a 10 spoločností poskytujúcich operatívnu expertíznu činnosť. 10 globálnych biznis sponzorov sa zaviazalo podporou tomuto projektu.

Viac informácií tu: Tampere University and VTT to lead robotisation of SMEs with a total funding of EUR 32 million

200878749

Posted in: Aktuality | Tags: , ,