Prvý silovo poddajný robot v priestoroch NCR

feb 7, 2018 | | Sticky post

Prvý silovo poddajný robot, ktorý sa v priestoroch NCR ocitol je robot Fanuc CR-7iA. Na robote sú vyvíjané aplikácie pre komerčný sektor v spolupráci s firmou IQLOGY. Robot je k dispozícii aj študentom, ktorí sa chcú s takouto technológiou oboznámiť.

Cieľom projektu je vývoj a implementácia plne automatickej inšpekčnej stanice s bezdotykovým meraním, vyhodnocovaním a ukladaním 100% vyrobených dielov priamo vo výrobnom procese s časom cyklu do 20 sekúnd. Kontrolná bunka je schopná diely po vyhodnotení aj automaticky triediť na základe naprogramovaných výrobných tolerancií.

Na základe požiadaviek zákazníka je inšpekčná bunka navrhnutá ako mobilná, teda robot nie je ukotvený napevno v podlahe, ale v rámci telesa bunky.

Hlavné prínosy riešenia sú:

  • 100% Inšpekcia – Inštalácia kontrolnej bunky umožňuje okamžitú detekciu defektov a ich bezpečné a automatizované vyradenie z výrobného procesu
  • Redukcia času na kontrolu kvality – Kontrolná bunka overí kvalitu v rádoch sekúnd a tým umožňuje signifikantnú úsporu nákladov na kontrolu kvality
  • Eliminácia chyby človeka – Kontrola vykonávaná automaticky a nezávisle na obsluhe, výsledky kontroly sú objektívne a nezávislé na obsluhe pracoviska
  • Bezkontaktné meranie – Kontrolné operácie sú realizované bezkontaktne bez rizika poškodenia kontrolovaných produktov zo strany obsluhy
  • Automatizované ukladanie výrobkov po kontrole do expedičného balenia bez potreby človeka

IMG_7464 IMG_7490 IMG_7501

Posted in: Aktuality