Národné centrum robotiky ďakuje

feb 7, 2018 | | Sticky post

Členovia Národného centra robotiky chcú poďakovať daňovníkom, ktorí v kalendárnom roku 2017 poukázali podiel zaplatenej dane na našu činnosť a súhlasili so zverejnením:

Miroslav Kohút
Siemens s.r.o.
Ing. Mgr. Márk Jónás
Ing. Eva Miklovičová
Ing. Marián Tárník
Ing. Jozef Dúbravský
Ing. Peter Hubinský
Martin Dekan
Mária Dúbravská
Ľuboš Chovanec
Ing. Andrej Babinec
Bc. Andrej Tárník
AVIR, s.r.o.

Ďakujeme!

Posted in: Aktuality