Tagged: IIWA

Ultrasound therapy of soft tissue of the knee using a robot

Sep 22, 2023 |

Another successful student work was created under the leadership of a NCR member – Ing. Ľuboš Chovanac, Ph.D. The work is devoted to ultrasound therapy of the soft tissue of the knee. Traditional ultrasound therapy, which has beneficial effects, for example, on the regeneration of damaged tissues, is performed manually by therapeutic staff in a … read more

Ultrazvuková terapia mäkkého tkaniva kolena s využitím robota

Sep 22, 2023 |

Na pôde Národného centra robotiky vznikla ďalšia úspešná študentská práca pod vedením člena NCR – Ing. Ľuboša Chovanca, PhD. Práca sa venuje ultrazvukovej terapii mäkkého tkaniva kolena. Tradičná ultrazvuková terapia, ktorá ma blahodarne účinky napríklad na regeneráciu poškodených tkanív, sa v bežne vybavenej ambulancii vykonáva manuálne prostredníctvom terapeutického personálu. Vo väčšine prípadov je to monotónny, … read more