Tagged: robot

Obrazy vytvorené robotom

mar 22, 2022 |

V rámci vývoja a výskumu sa Michalovi Adamíkovi podarilo vyvinúť svetovo unikátnu aplikáciu robotickej kresby. Robot je schopný vytvárať precízne odtiene s grafitovou tuhou využitím genetických algoritmov. Obrazy je možné zakúpiť prostredníctvom Digitálneho Inovačného Hubu Science City – https://www.dih.stuba.sk/?page_id=329

Popularizačné prednášky o robotike

jan 14, 2022 |

Členovia Národného centra robotiky realizovali sériu prednášok v rámci série prednášok cyklu Veda v CENTRE. Prvú prednášku realizoval Ing. Jozef Rodina, PhD. na tému Dron – kuriér i záchranár? Prednáška bola zdigitalizovaná 4. októbra 2021. Druhú prednášku na tému Robot – ťahúň priemyslu ponúkol prof. Ing. František Duchoň, PhD. Vo virtuálnom priestore sa ocitla 30. … read more

Kreslenie robotom s využitím genetických algoritmov

nov 9, 2021 |

Ing. Michal Adamík viedol v rámci svojej dizertačnej práce výskum zameraný na využitie technológií machine learning pri riadení robota. Práve genetické algoritmy boli použité na optimalizáciu riadenia robota. Samotná aplikácia je zameraná na využitie robotického ramena pri tvorbe umeleckých obrazov. Viac vo videu nižšie.

Robotické gravírovanie obrobkov realizované v NCR

okt 1, 2020 |

V rámci riešenia projektu Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR) vzniká v priestoroch laboratórií Národného centra robotiky unikátne riešenie pod vedením Ing. Michala Adamíka. Projekt je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou VUEZ a.s. Cieľom je vytvoriť univerzálnu robotickú aplikáciu na gravírovanie rôznych obrobkov v trojrozmernom priestore. Viac sa môžete dozvedieť v následujúcich videách:

Podporili sme Spojenú školu v Nových Zámkoch

jan 28, 2020 |

Jedným z cieľov Národného centra robotiky je aj podpora študentov pri vytváraní robotických aplikácií. Minulý rok sme finančne podporili Spojenú školu v Nových Zámkoch za účelom vývoja robotických zariadení pre študentov tejto školy. Na nižšie uvedených fotkách môžete vidieť doterajší priebeh prác. Už teraz sa tešíme na výslednú podobu robotických aplikácií.

Študenti na Maker Faire v Ríme aj s podporou NCR

okt 21, 2019 |

Na medzinárodnej výstave Maker Faire v Ríme malo Slovensko aj tento rok zastúpenie. V zóne Robotika prezentovali naši študenti Michal Adamik, Balint Sallay a Andrej Chmurčiak aplikáciu robotického stavania steny.

Robot ako pomocník v laboratóriu

jún 17, 2019 |

Vývoj aplikácie začal v roku 2013. Po stretnutí s riaditeľom spoločnosti SCHUNK Intec s.r.o. Ing. Františkom Jantoškom vznikla myšlienka využitia ich robota pre rôzne zaujímavé aplikácie. Dohoda znela, že sa vypíšu diplomové práce. Na prvom vývoji sa podieľali Matej Bartošovič, Michal Dobiš a Miroslav Kohút. To boli prví „ROSáci“ v nšom kolektíve. Vytvorili prvé riadenie … read more

Ako sa zabávajú naši študenti v NCR

jún 3, 2019 |

Ako sa vedia naši študenti zabaviť s robotmi môžete vidieť na videu priloženom nižšie. Aplikácia pomocou robotického ramena stavia akúkoľve stenu domu. Stačí zadať správne parametre ako pôdorys, rozmery tehál, počet vrstiev a pod. Práca vznikla pod vedením Michala Adamíka (PhD. študenta) a v podaní Bálinta Sallaya a Andreja Chmurčiaka.

Portrétujúci robot na výstave

jún 5, 2018 |

S podporou Národného centra robotiky vznikla práca zaoberajúca sa spracovaním obrazu do programu robota a optimalizácia jeho trajektórií pri kreslení. Robot s touto aplikáciou sa často objavuje na rôznych výstavách. Viac vo videu:

Národné centrum robotiky už čoskoro v Nových Zámkoch

sep 5, 2016 |

Národné centrum robotiky sa stalo súčasťou Národneho centra pre výskum špecifických kompozitov, ktoré sídli v Nových Zámkoch. Hlavnou úlohou Národného centra robotiky bude výskum veľkorozmernej 3D tlače pomocou robotických systémov. Predkladaný projekt v podobe novovzniknutého priemyselného výskumno-vývojového centra pre oblasť automobilového priemyslu má hlavný cieľ v podobe využitia konopného vlákna ako kompozitného materiálu. Výskum centra … read more