Robot ako pomocník v laboratóriu

jún 17, 2019 | | Sticky post

Vývoj aplikácie začal v roku 2013. Po stretnutí s riaditeľom spoločnosti SCHUNK Intec s.r.o. Ing. Františkom Jantoškom vznikla myšlienka využitia ich robota pre rôzne zaujímavé aplikácie. Dohoda znela, že sa vypíšu diplomové práce. Na prvom vývoji sa podieľali Matej Bartošovič, Michal Dobiš a Miroslav Kohút. To boli prví „ROSáci“ v nšom kolektíve. Vytvorili prvé riadenie robota a základné HRI. Na práci pokračoval ďalej Patrik Bakyta, ktorý implementoval do riadenia silovo-momentové riadenie. Táto práca bola v roku 2018 obhájená ako najlepšia diplomová práca v oblasti robotiky na Slovensku. Na robote aktuálne pracuje zástupca SjF STU – Juraj Slovák.

Zo susedného Ústavu elektroniky a fotoniky prišla myšlienka aplikácie robota, ktorý by vedel odoberať skúmavky z pumpy a odkladať ich do stojana. Tak vznikla aplikácia, ktorú môžete vidieť na videu nižšie. Aktuálne sa vytvára nový koncept stojana, rozšírenie aplikácie a doplnenie o reálnu pumpu s odberom vzoriek a ich následnou analýzou.

Na jeseň by sme chceli dokončiť aplikáciu tohto robota v laboratóri, ktorý odoberá vzorky, je schopný ich analyzovať a aj správne umiestniť. Čo je na tom krásne? Spolupracujú na tom tri ústavy STU (ÚRK, ÚEF, ÚAMAI) a súkromná firma SCHUNK. Podarilo sa nám to aj bez štátnej pomoci, pričom sme sa s touto aplikáciou trikrát neúspešne uchádzali o štátnu finančnú podporu.

Aj samotný hardvér robota má slovenskú stopu. Robot je vybavený tzv. powerballovými kĺbmi. Predchodcom týchto kĺbov bol tzv. powercube, na ktorého vývoji sa intenzívne podieľal doktorand prof. Hubinského.

Posted in: Aktuality | Tags: , ,