Cena NCR o najlepšiu diplomovú prácu v robotike

sep 25, 2019 | | Sticky post

24. septembra 2019 sa konalo finálové kolo Ceny NCR – Najlepšia diplomová práca v robotike. Za školský rok 2018/2019 odborná porota nominovala tieto práce:

Eduard Mráz – Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu
Juraj Bavlna – Robotická 3D tlač pomocou 6-osového kĺbového ramena
Patrik Štefka – Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách
Dušan Matejka – Lokalizačný systém pre mobilného robota
Michal Fikar – Local Map for a Robot for the RobotTour Contest
Tomáš Vršanský – Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie
David Šroba – Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
Filip Štec – Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application
Martin Kellner – Learning Eye-Hand Coordinate Transformation in a Simulated Humanoid Robot
Ivan Tančibok – Automatizácia v procese výrobe ID štítkov

Vo finálovom kole bolo prezentovaných osem nominovaných prác. Odborná komisia v zložení Ing. Maroš Mudrák (zástupa hlavného sponozora ceny Matador Automation), Ing. Lukáš Palkovič, PhD. (zástupca spoločnosti Aerobtec), Ing. Peter Beňo, PhD. (zástupca spoločnosti Photoneo), Ing. Martin Dekan, PhD. (zástupca Národného centra robotiky) a prof. Ing. František Duchoň, PhD. (zástupca výkonného výboru Národného centra robotiky) vyhodnotila ako najlepšie tieto tri práce:

  1. Juraj Bavlna – Robotická 3D tlač pomocou 6-osového kĺbového ramena
  2. Filip Štec – Use of Bluetooth wireless communication protocol for space application
  3. Eduard Mráz – Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu

Cenu za najlepšiu inováciu získala táto práca:

  1. Tomáš Vršanský – Laserový snímač vzdialenosti pre robotické aplikácie

IMG_7196 IMG_7163 IMG_7151

Posted in: Aktuality | Tags: , , ,