NCR je súčasťou Európskeho Digitálneho Inovačného Hubu (EDIH)

nov 14, 2022 | | Sticky post

Národné centrum robotiky je partnerom financovaného projektu Expandi 4.0, ktorého základom je myšlienka Európskych Digitálnych Inovačných Hubov (EDIH). Malým a stredným podnikom bude okrem iných služieb poskytovať prístup k technológiám a infraštruktúram, priestor na testovanie a experimentovanie, ale aj poradenstvo pri technologických riešeniach, zvyšovaní digitálnych zručností zamestnancov, či pri získavaní finančnej podpory. EXPANDI 4.0 spúšťa svoje služby už túto jeseň.

Súčasťou konzorcia EXPANDI 4.0 sú okrem Národného centra robotiky ďalší odborní garanti – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), spoločnosti Matador, Soitron a SOVA Digital a Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM. EXPANDI 4.0 bude ponúkať služby  strategického poradenstva v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie a moderných technológií. V ponuke služieb sú aj analýzy digitálnej zrelosti, či hodnotenie úrovne kybernetickej bezpečnosti. Podnikom tiež pomôžeme s overovaním digitálnych riešení a podporou digitálnych zručností zamestnancov.

Národné centrum robotiky bude mať už z povahy svojich činností na starosti oblasť zručností a tréningu. V súčasnosti sa pripravujú moduly v oblasti Industry 4.0, ktoré budú ponúknuté záujemcom na dovzdelávanie svojich zamestnancov alebo manažmentu.

Služby digitálneho centra EXPANDI 4.0 môže využiť akýkoľvek malý a stredný priemyselný podnik. Budú  poskytované na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe, a budú podnikom poskytované zdarma počas prvých troch rokov financovania EDIHu.

Spolu s EXPANDI 4.0 podávajú podnikom pomocnú ruku v digitálnej transformácii aj ďalšie štyri digitálne inovačné centrá – Centrum inovatívneho zdravotníctva, EDIH CASSOVIA, HOPERO a Slovenské centrum digitálnych inovácií. Projekty všetkých piatich inovačných centier prešli najprv posudzovaním v národnej súťaži Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a Ministerstva hospodárstva SR (MH SR). Národní víťazi absolvovali náročný výber Európskej komisie a získali podporu v grantovom programe projektu Digitálna Európa.

Posted in: Aktuality | Tags: ,