Tagged: Expandi 4.0

Expandi 4.0 starts its activities

Jan 12, 2023 |

The European Digital Innovation Hub (EDIH) Expandi 4.0, including the National Centre of Robotics, is starting its activities. Private companies and public institutions can receive a wide portfolio of services from Expandi 4.0. It’s free. The first three years of the existence of Expandi 4.0 are these services for small and medium-sized enterprises, as well … read more

Expandi 4.0 rozbieha svoje aktivity

Jan 12, 2023 |

Európsky digitálny inovačný hub (EDIH) Expandi 4.0, ktorého súčasťou je aj Národné centrum robotiky, rozbieha svoje aktivity. Súkromné firmy, ale aj verejné inštitúcie, môžu od Expandi 4.0 dostať široké portfólio služieb. To je navyše zdarma. Prvé tri roky existencie Expandi 4.0 sú tieto služby pre malé a stredné podniky, tak isto pre verejné inštitúcie, podporené … read more

NCR is part of the European Digital Innovation Hub (EDIH)

Nov 14, 2022 |

The National Centre of Robotics is a partner of the funded Expandi 4.0 project, which is based on the idea of European Digital Innovation Hubs (EDIH). Among other services, small and medium-sized enterprises will be provided with access to technologies and infrastructures, space for testing and experimentation, as well as advice on technological solutions, increasing … read more

NCR je súčasťou Európskeho Digitálneho Inovačného Hubu (EDIH)

Nov 14, 2022 |

Národné centrum robotiky je partnerom financovaného projektu Expandi 4.0, ktorého základom je myšlienka Európskych Digitálnych Inovačných Hubov (EDIH). Malým a stredným podnikom bude okrem iných služieb poskytovať prístup k technológiám a infraštruktúram, priestor na testovanie a experimentovanie, ale aj poradenstvo pri technologických riešeniach, zvyšovaní digitálnych zručností zamestnancov, či pri získavaní finančnej podpory. EXPANDI 4.0 spúšťa … read more