NCR spoluorganizátorom pozvaných prednášok z praxe

nov 22, 2022 | | Sticky post

Národné centrum robotiky v rámci svojich aktivít pomáha zorganizovať pozvané prednášky z praxe pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI STU), na ktorej má NCR svoje sídlo. Tieto prednášky majú veľký význam pre profesný rast študentov, pretože sa oboznámia s reálnymi problémami podnikov na Slovensku a získavajú tak väčšiu motiváciu vzdelávať sa v predmetoch ponúkaných práve Fakultou elektrotechniky a informatiky. Prepojenie akademického sektora s priemyslom je teda možné vykonávať aj takouto formou.

V najbližších dňoch budú na FEI STU zorganizované dve takéto prednášky od našich dlhodobých partnerov. Prvou prednášku bude realizovať Ing. Milan Lokšík zo spoločnosti Sova Digital na tému Optimalizácia vo výrobe a logistike na základe zozbieraných dát z procesov. Odohrá sa 25.11.2022 o 13:00 v miestnosti CD-150.

Druhá prednáška bude realizovaná spoločnosťou Matador Automation. Odohrá sa 6.12.2022 o 15:00 v miestnosti DE-300. Spoločnosť predstaví svoje aktivity a skúsenosti v oblasti PLC, robotiky, simulácií a vývoja. Tak isto ponúkne študentom možnosť stáží, bakalárskych a diplomových prác.

a

Posted in: Aktuality | Tags: , , ,