Tagged: Sova Digital

NCR is a co-organizer of invited lectures from companies

Nov 22, 2022 |

As part of its activities, the National Centre of Robotics helps to organize invited practical lectures for students of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (FEI STU), where NCR has its headquarters. These lectures are of great importance for the professional growth of students because they get to know the real problems of … read more

NCR spoluorganizátorom pozvaných prednášok z praxe

Nov 22, 2022 |

Národné centrum robotiky v rámci svojich aktivít pomáha zorganizovať pozvané prednášky z praxe pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI STU), na ktorej má NCR svoje sídlo. Tieto prednášky majú veľký význam pre profesný rast študentov, pretože sa oboznámia s reálnymi problémami podnikov na Slovensku a získavajú tak väčšiu motiváciu vzdelávať sa v predmetoch ponúkaných … read more