Better Factory pozýva na spoluprácu

jan 21, 2021 | | Sticky post

Vyrobené v Európe: Umenie a technológie meniace európsky výrobný priemysel

Better Factory uvoľňuje financovanie a poskytuje prémiové služby pre spoločné experimenty, vďaka ktorým sa európsky výrobný priemysel dostane do popredia digitálnej transformácie. Projekt uprednostňuje tieto priemyselné odvetvia: plasty a guma; nábytok a drevo; potraviny a poľnohospodárstvo; stavebníctvo; kov a stroje; a textil a koža.

Better Factory pozýva európskych výrobcov, umelcov, a dodávateľov technológií, aby sa zapojili do jednoročných spoločných experimentov s cieľom prepracovať produktové portfólio výrobcov. Cestu malých a stredných výrobných podnikov (MSP) k digitálnej transformácii podporia mentori z oblastí obchodu, umenia a technológií. Zúčastnené tímy môžu získať financovanie až do výšky 200 000 EUR na jeden experiment.

Realizovaný projekt umožní výrobným podnikom a spoločnostiam vstúpiť na nové trhy s prispôsobiteľnými produktmi alebo portfóliami služieb, umelcom s priemyselným zázemím vytvoriť pre seba nové obchodné modely a osloviť nových potenciálnych klientov a dodávateľom technológií. Cieľom je osloviť nových potenciálnych zákazníkov a testovanie technológií v reálnych situáciách s nízkym finančným rizikom.

Ako to urobí Better Factory?

Začíname výzvou o prejavenie záujmu od malých a stredných výrobných podnikov a spoločností a výzvou pre odborníkov z rady umelcov a dodávateľov technológií. S podporou konzorcia Better Factory budú vopred vybraní uchádzači prepojení prostredníctvom Robotics and Automation Marketplace (RAMP). Tímy budú zložené z jedného MSP, jedného umelca a jedného dodávateľa technológie.

V máji 2021 bude vyhlásená otvorená výzva na spoločné návrhy s cieľom vybrať 8 najlepších experimentov. Počas 12 mesiacov dostanú z fondov EÚ až 200 000 EUR a podporu prémiových služieb.

Súčasťou konzorcia Better Factory je aj Národné centrum robotiky, ktoré má za úlohu pokryť územie Slovenskej republiky.

O Better Factory

Better Factory je iniciatíva EÚ, ktorá pomáha európskym malým a stredným výrobným podnikom vstúpiť na nové trhy tým, že poskytuje: I) Zníženie výrobných nákladov optimalizáciou využívania zdrojov a plánovaním výroby – Better Factory prepojí MSP so spoločnosťami, ktoré majú osvedčené technológie pri optimalizácii výroby. II) Redizajn výrobkov prepojením MSP so skúsenými návrhármi. A III) Finančné a obchodné poradenstvo na zlepšenie výroby, vývoj nových produktov a vytvorenie nových obchodných stratégií.

Konzorcium je koordinované výskumným inštitútom VTT (Fínsko), zahŕňa 28 partnerov z 18 krajín Európy zastupujúcich ekosystém umenia (INOVA, GLUON and WAAG); dodávateľov technológií (Fraunhofer IPA, AIMEN, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Slovakia National Centre of Robotics, INESCTEC, Technologiko Panepistimio Kyprou); priemyselný klaster (Transylvania Furniture Cluster, Slovenian Tool and Die Development Centre, Latvian Federation of Food Companies / Food Products Quality Cluster, CLUTEX ‐ Klastr Technicke Textilie, Bydgoszcz Industrial Cluster, Chamber of Commerce and Industry of Pécs‐Baranya, ICT Cluster a University of Oulu), dodávatelia technológií (INFOTECH, Top Data Science, Holonix, GESTALT Robotics a European Dynamics); dodávatelia umenia (In4Art); obchodní vývojári (FundingBox, Hermia Yrityskehitys Oy); legislatíva (time.lex); a komunikácia a šírenie (Mobile World Capital Barcelona).

Tento projekt získal financovanie z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe dohody o grante 951813.

Kontakt
Ali Muhammad
Koordinátor projektu – VTT (Fínsko)
e-mail: ali.Muhammad@vtt.fi

Natalia Cardona
Marketing a komunikácie – MWCapital (Španielsko)
e-mail: ncardona@mobileworldcapital.com

Obrázok1

Posted in: Aktuality | Tags: ,