Projekty

V súčasnosti sa členovia Národného centra robotiky venujú týmto výskumným projektom:

Názov projektu Označenie projektu Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ z NCR Partneri projektu
DIH² – Sieť robotických Digitálnych inovačných hubov pre agilnú výrobu (H2020) DIH² 2019-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  36 európskych partnerov
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov APVV-17-0116  2018-2022 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SAV, UCM
Podpora transformácie existujúcich malých a stredných podnikov ako dodávateľov kompozitných materiálov pre automobilový priemysel (EIT Manufacturing) VACMT 2020 prof. Ing. František Duchoň, PhD. RISE SICOMP, SUPSI
Rozšírte svoje výrobné podnikanie (H2020) Better Factory 2020-2024 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 28 európskych partnerov
DIH-World – Urýchlenie zavádzania DIH v prospech digitalizácie európskych MSP (H2020) DIH World 2020-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 41 európskych partnerov
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí VEGA 1/0775/20 2021-2023 Ing. Martin Dekan, PhD.
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 VEGA 1/0599/20 2021-2023 Ing. Jozef Rodina, PhD.
Výučba vesmírneho inžinierstva (SETT) ESA AO/1-10044/19/NL/SC 2021-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Share4.0 – SK – AT Share4.0 – SK – AT 2021-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Verein Industrie 4.0 Österreich, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, PROFACTOR GmbH, FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH, Forschung Burgenland GmbH
Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 UAVLIFE 2020-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Aerobtec s.r.o., Žilinská univerzita, MGA n.o.
Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania DIROZ 2022-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD. VUEZ, a.s.

Študenti sa pod vedením členov Národného centra robotiky venujú v spolupráci s externými subjektmi týmto témam:

Téma študentskej práce Vedúci práce Partner práce
Rozpoznávanie textu skladových štítkov zaznamenaných bezpilotným lietajúcim prostriedkom Ing. Filip Štec Airvolute s.r.o.
Plánovanie pohybu robotického ramena s vákuom uchopeným predmetom Ing. Michal Dobiš Photoneo s.r.o.
GUI grafické rozhranie pre Teach pendant/panel doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. Spinbotics s.r.o.
Návrh riadenia polohovadla na báze DriveBOT cez arduino Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Spinbotics s.r.o.
Odhad doletu UAV prostredníctvom modelovania spotreby energie Ing. Jaromír Stanko Airvolute s.r.o.
Tele riadenie priemyselného robotického ramena v reálnom čase Ing. Michal Dobiš Photoneo s.r.o.
Robot Pepper – digitálny sprievodca po Národnom centre robotiky prof. Ing. František Duchoň, PhD. Adastra s.r.o.
Kalibrácia vizuálno inerciálneho systému drona Ing. Jozef Rodina, PhD. Airvolute s.r.o.
Streamovanie videa z drona so zobrazovaním informacii z rôznych zdrojov Ing. Filip Štec Airvolute s.r.o.
Modul pre automatické ladenie parametrov algoritmu plánovania cesty mobilného robota Ing. Jaromír Stanko Airvolute s.r.o.
DriveBOT ROS bridge TCP Ethernet Ing. Miroslav Kohút Spinbotics s.r.o.
Monitorovací a riadiaci systém pre viacero dronov Ing. Eduard Mráz Airvolute s.r.o.
Návrh automatizovaného pracoviska depaletizácie semi-orientovaných pneumatík s využitím 3D lokalizácie doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. MATADOR Group
Návrh systému pre 100% kontrolu kvality produkcie automatizovaných pracovísk Ing. Martin Dekan, PhD. MATADOR Group
Návrh riadenia diferenciálneho podvozku na báze DriveBOT Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Spinbotics s.r.o.
Kamerová braná pre expedíciu Ing. Jozef Rodina, PhD. Gefco Slovakia, s.r.o.
Vizuálno inerciálna odometria pre lietajúce robotické systémy Ing. Jozef Rodina, PhD. Airvolute s.r.o.
Návrh nadradeného HMI monitorovacieho systému s viacerými priemyselnými robotmi Ing. Ladislav Körösi, PhD. S.D.A., s.r.o.
Digitalizácia výroby prof. Ing. František Duchoň, PhD. projekt VACMT
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme prof. Ing. František Duchoň, PhD. projekt VACMT
Logistika výroby v knižnici OPIL prof. Ing. František Duchoň, PhD. projekt Better Factory