Projekty

V súčasnosti sa členovia Národného centra robotiky venujú týmto výskumným projektom:

Názov projektu Označenie projektu Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ Partneri projektu
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí VEGA 1/0752/17 2017-2019 doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok
konceptu Industry 4.0
APVV-16-0006 2017-2020 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Žilinská univerzita
Multi národnostné mobilné roboty – vedecká výmena a pracovné stretnutie MCMBOT 2018-2019 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Association for the Development of Science and Culture “Progresja”, VÚT Brno, Politechnika Wroclawska
DIH² – Sieť robotických Digitálnych inovačných hubov pre agilnú výrobu SEP-210509996 2019-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  36 európskych partnerov
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu APVV-17-0214  2018-2020 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SjF STU
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov APVV-17-0116  2018-2022 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SAV, UCM
Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby IZVAR  2019-2021 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  VUEZ, a.s.

Študenti sa pod vedením členov Národného centra robotiky venujú v spolupráci s externými subjektmi týmto témam:

Téma študentskej práce Zodpovedný riešiteľ Partner práce
Robotický systém automatického uchopenia súčiastky v automobilovom priemysle prof. Ing. František Duchoň, PhD. SymarTech s.r.o.
Triediace pracovisko káblových koncoviek Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. SymarTech s.r.o.
Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKA prof. Ing. František Duchoň, PhD. MATADOR Industries a.s.
Inšpekcia vnútorných priestorov pomocou dronov prof. Ing. František Duchoň, PhD. UAVONIC s.r.o.
Intuitívny grafický editor sekvencií pohybov robota Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. B+R automatizace, spol. s.r.o.
Riadenie priemyselného robota v ROS prof. Ing. František Duchoň, PhD. SCHUNK Intec s.r.o.
Univerzálne kalibračné pracovisko pre priemyselné roboty na báze laserového skenera prof. Ing. František Duchoň, PhD. Photoneo s.r.o.
Programovanie Arduino robota doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. HUMUSOFT SK s.r.o.
Návrh riadenia robota KUKA v procese manipulácie s pätkovým lanom prof. Ing. František Duchoň, PhD. VIPO, a.s.
Skenovanie jedno a dvojrozmerných čiarových kódov pomocou vizuálneho systému a ich ďalšie spracovanie prof. Ing. František Duchoň, PhD. TSS Group a.s.
Návrh konštrukcie a zostrojenie dronu pre ľahkú kameru prof. Ing. František Duchoň, PhD. UAVONIC s.r.o.
Využitie máp získaných pomocou LIDAR-ov v navigácií UAV prof. Ing. František Duchoň, PhD. HELICOP, s.r.o.
Development of a demo application using SENSO-SCARA, VIBROTAC and SENSO rotary table prof. Ing. František Duchoň, PhD. Sensodrive GmbH
Univerzálne komunikačné rozhranie pre priemyselné roboty prof. Ing. František Duchoň, PhD. Photoneo s.r.o.
Automatizovaný merací a kalibračný systém Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. MicroStep-MIS s.r.o.
Tvorba 3D modelu prostredia pomocou hĺbkovej kamery a robotického manipulátora Ing. Martin Dekan, PhD. Photoneo s.r.o.
Automatizácia inšpekčnej bunky s kamerovým systémom prof. Ing. František Duchoň, PhD. IQLOGY s.r.o
Modelovanie automatizovaného vychladzovacieho regálu v prostredí Plant Simulation doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. Matador Industries, a.s.
Meranie pomocou čiarového senzora a priemyselného  manipulátora Ing. Martin Dekan, PhD. NMS s.r.o.
Zameranie pohyblivého objektu kamerovým systémom v 2D priestore prof. Ing. František Duchoň, PhD. CIM Slovakia s.r.o.
Lokalizácia pomocou GNSS snímačov prof. Ing. František Duchoň, PhD. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Optimalizácia materiálového toku vo výrobnom systéme prof. Ing. František Duchoň, PhD. Segula Slovensko s.r.o.
Dvojosové polohovadlo Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. B+R automatizace, spol. s r.o.
Riadenie autonómneho vozidla prof. Ing. František Duchoň, PhD. Humusoft a Inventum
Polohovanie planárneho žeriavu pomocou PLC Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Phoenix Contact, s.r.o.
Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota prof. Ing. František Duchoň, PhD. Matador Automation s.r.o.
Virtuálny nábeh robotickej výrobnej linky doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. Segula Slovensko s.r.o.
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Matador Automation s.r.o.
Iteračné spresňovanie polohy mobilného robota pomocou vizuálnych značiek v priestore Ing. Peter Pásztó, PhD. RoboTech Vision s.r.o.
Navádzanie ramena pri pohybe podvozku mobilného manipulátora doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. Matador Automation s.r.o.
Riadenie mobilného robota so všesmerovým podvozkom – 3D SLAM prof. Ing. František Duchoň, PhD. Matador Automation s.r.o.
Využitie knižnice TensorFlow v robotických aplikáciách Ing. Peter Pásztó, PhD. RoboTech Vision s.r.o.
Automatizácia v procese výroby ID štítkov Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. MIRTAN s.r.o.
Swarm robotika pre kinematografické využitie Ing. Jozef Rodina, PhD. Skydio Inc.