Projekty

V súčasnosti sa členovia Národného centra robotiky venujú týmto výskumným projektom:

Názov projektu Označenie projektu Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ z NCR Partneri projektu
DIH² – Sieť robotických Digitálnych inovačných hubov pre agilnú výrobu (H2020) DIH² 2019-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  36 európskych partnerov
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu APVV-17-0214  2018-2020 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SjF STU
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov APVV-17-0116  2018-2022 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SAV, UCM
Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby IZVAR  2019-2021 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  VUEZ, a.s.
Podpora transformácie existujúcich malých a stredných podnikov ako dodávateľov kompozitných materiálov pre automobilový priemysel (EIT Manufacturing) VACMT 2020 prof. Ing. František Duchoň, PhD. RISE SICOMP, SUPSI
Rozšírte svoje výrobné podnikanie (H2020) Better Factory 2020-2024 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 28 európskych partnerov
DIH-World – Urýchlenie zavádzania DIH v prospech digitalizácie európskych MSP (H2020) DIH World 2020-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 41 európskych partnerov
Laser Hair Removal Robotic System (KUKA Innovation Award 2020) SAHARRA 2020 Mudr. František Okál
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí VEGA 1/0775/20 2021-2023 Ing. Martin Dekan, PhD.
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 VEGA 1/0599/20 2021-2023 Ing. Jozef Rodina, PhD.
Výučba vesmírneho inžinierstva (SETT) ESA AO/1-10044/19/NL/SC 2021-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Share4.0 – SK – AT Share4.0 – SK – AT 2021-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Verein Industrie 4.0 Österreich, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, PROFACTOR GmbH, FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH, Forschung Burgenland GmbH
Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 UAVLIFE 2020-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Aerobtec s.r.o., Žilinská univerzita, MGA n.o.

Študenti sa pod vedením členov Národného centra robotiky venujú v spolupráci s externými subjektmi týmto témam:

Téma študentskej práce Vedúci práce Partner práce
Lokalizácia pomocou GNSS snímačov prof. Ing. František Duchoň, PhD. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Riadenie robota typu SCARA prof. Ing. František Duchoň, PhD. Q-Products a.s.
Detekcia objektov v mračne bodov Ing. Martin Dekan, PhD. Photoneo s.r.o.
Multiagentový systém v priemyselnom prostredí Ing. Martin Dekan, PhD. Photoneo s.r.o.
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Liberda Antriebstechnik G.m.b.H.
Swarm robotika pre kinematografické využitie Ing. Jozef Rodina, PhD. Skydio Inc.
Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota prof. Ing. František Duchoň, PhD. SCHUNK s.r.o.