Projekty

V súčasnosti sa členovia Národného centra robotiky venujú týmto výskumným projektom:

Názov projektu Označenie projektu Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ Partneri projektu
Výskum pokročilých technológií tvárnenia a spájania materiálov
a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov
dopravných prostriedkov
Req-00347-0001 2015-2018 doc. Ing. František Duchoň, PhD. Matador Industries, a.s.
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami 0691/2015 2015-2018 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. MicroStep spol s.r.o.
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí VEGA 1/0065/16 2016-2018 doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí VEGA 1/0752/17 2017-2019 Ing. Andrej Babinec, PhD.
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok
konceptu Industry 4.0
APVV-16-0006 2017-2020 doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Multi národnostné mobilné roboty – vedecká výmena a pracovné stretnutie MCMBOT 2018-2019 doc. Ing. František Duchoň, PhD. Association for the Development of Science and Culture “Progresja”, VÚT Brno, Politechnika Wroclawska

Študenti sa pod vedením členov Národného centra robotiky venujú v spolupráci s externými subjektmi týmto témam:

Téma študentskej práce Zodpovedný riešiteľ Partner práce
Riadenie priemyselného robota v ROS doc. Ing. František Duchoň, PhD. SCHUNK Intec s.r.o.
Univerzálne kalibračné pracovisko pre priemyselné roboty na báze laserového skenera doc. Ing. František Duchoň, PhD. Photoneo s.r.o.
Programovanie Arduino robota Ing. Andrej Babinec, PhD. Humusoft SK
Návrh riadenia robota KUKA v procese manipulácie s pätkovým lanom doc. Ing. František Duchoň, PhD. VIPO a.s.
Skenovanie jedno a dvojrozmerných čiarových kódov pomocou vizuálneho systému a ich ďalšie spracovanie doc. Ing. František Duchoň, PhD. TSS Group a.s.
Využitie máp získaných pomocou LIDAR-ov v navigácií UAV doc. Ing. František Duchoň, PhD. HELICOP s.r.o.
Development of a demo application using SENSO-SCARA, VIBROTAC and SENSO rotary table doc. Ing. František Duchoň, PhD. SENSODRIVE GmBH
Univerzálne komunikačné rozhranie pre priemyselné roboty doc. Ing. František Duchoň, PhD. Photoneo s.r.o.
Riadenie štvorkolesovej mobilnej robotickej platformy zariadením s OS Android Ing. Peter Pásztó, PhD. RoboTech Vision, s.r.o.
Pokročilé riadenie portálového žeriava prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. PSA Peugeot Citroen
Automatizovaný merací a kalibračný systém Ing. Ľuboš Chovanec MicroStep-MIS s.r.o.
Autonómny let dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu Ing. Jozef Rodina, PhD. Brose Prievidza s.r.o.
Automatizácia inšpekčnej bunky s kamerovým systémom doc. Ing. František Duchoň, PhD. IQLOGY s.r.o.
Distribuovaná sieť vibrodiagnostických senzorov pre pohyblivé časti strojov v priemysle Ing. Martin Dekan, PhD. ANV s.r.o.
Modelovanie automatizovaného vychladzovacieho regálu v prostredí Plant Simulation Ing. Andrej Babinec, PhD. MATADOR Industries a.s.
Meranie pomocou čiarového senzora a priemyselného  manipulátora Ing. Martin Dekan, PhD. NMS s.r.o.
Vizualizácia údajov zo senzorov štvorkolesovej mobilnej robotickej platformy v OS Android Ing. Peter Pásztó, PhD. RoboTech Vision, s.r.o.
Návrh senzorického vybavenia pre štvorkolesovú mobilnú robotickú platformu Ing. Peter Pásztó, PhD. RoboTech Vision, s.r.o.