Projekty

V súčasnosti sa členovia Národného centra robotiky venujú týmto výskumným projektom:

Názov projektu Označenie projektu Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ Partneri projektu
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí VEGA 1/0752/17 2017-2019 doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok
konceptu Industry 4.0
APVV-16-0006 2017-2020 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Žilinská univerzita
Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov VEGA 1/0754/19 2019-2021 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
DIH² – Sieť robotických Digitálnych inovačných hubov pre agilnú výrobu SEP-210509996 2019-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  36 európskych partnerov
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu APVV-17-0214  2018-2020 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SjF STU
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov APVV-17-0116  2018-2022 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  SAV, UCM
Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby IZVAR  2019-2021 prof. Ing. František Duchoň, PhD.  VUEZ, a.s.

Študenti sa pod vedením členov Národného centra robotiky venujú v spolupráci s externými subjektmi týmto témam:

Téma študentskej práce Vedúci práce Partner práce
Lokalizácia pomocou GNSS snímačov prof. Ing. František Duchoň, PhD. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Riadenie robota typu SCARA prof. Ing. František Duchoň, PhD. Q-Products a.s.
Detekcia objektov v mračne bodov Ing. Martin Dekan, PhD. Photoneo s.r.o.
Multiagentový systém v priemyselnom prostredí Ing. Martin Dekan, PhD. Photoneo s.r.o.
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Liberda Antriebstechnik G.m.b.H.
Swarm robotika pre kinematografické využitie Ing. Jozef Rodina, PhD. Skydio Inc.
Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota prof. Ing. František Duchoň, PhD. SCHUNK s.r.o.