Projekty

V súčasnosti sa členovia Národného centra robotiky venujú týmto výskumným projektom:

Názov projektu Označenie projektu Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ z NCR Partneri projektu
DIH² – Sieť robotických Digitálnych inovačných hubov pre agilnú výrobu (H2020) DIH² 2019-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 36 európskych partnerov
Rozšírte svoje výrobné podnikanie (H2020) Better Factory 2020-2024 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 28 európskych partnerov
DIH-World – Urýchlenie zavádzania DIH v prospech digitalizácie európskych MSP (H2020) DIH World 2020-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD. 41 európskych partnerov
Výučba vesmírneho inžinierstva (SETT) ESA AO/1-10044/19/NL/SC 2021-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 UAVLIFE 2020-2022 prof. Ing. František Duchoň, PhD. Aerobtec s.r.o., Žilinská univerzita, MGA n.o.
Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania DIROZ 2022-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD. VUEZ, a.s.
Riadenie mobilných robotov KEGA 028STU-4/2022 2022-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Navigačný stack pre autonómne drony v priemyselnom prostredí APVV-21-0352 2022-2023 prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Expanding Digitalisation of Industry (4.0) in Slovakia (EDIH) EXPANDI 4.0 2022-2025 prof. Ing. František Duchoň, PhD. SIEA, Matador Industries, Soitron, SOVA Digital, Industry4UM

Študenti sa pod vedením členov Národného centra robotiky venujú v spolupráci s externými subjektmi týmto témam:

Téma študentskej práce Vedúci práce Partner práce
Adaptívny výber nasledujúceho najlepšieho pohľadu v úlohe prehľadávania neznámeho pracovného priestoru robotického ramena Ing. Michal Dobiš, PhD. Photoneo s.r.o.
Asistenčný systém bezpečného pristávania pre UAV Ing. Jozef Rodina, PhD. Airvolute s.r.o.
Automatizácia výroby pneumatík prof. Ing. František Duchoň, PhD. CONTI – engineering, s.r.o.
Automatizovaný zber údajov pri kalibrácii senzorov Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Sylex s.r.o.
Autonómna manipulácia vybraných predmetov pomocou mobilného manipulátora doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. NOVOTA ART s.r.o.
Autonómne ovládanie prvkov bytu pomocou robotického systému prof. Ing. František Duchoň, PhD. NOVOTA ART s.r.o.
Autonómne riadenie pohybu mobilného manipulátora prof. Ing. František Duchoň, PhD. NOVOTA ART s.r.o.
Identifikácia a návrh riadenia rýchlosti a pozície pohonnej jednotky DriveBOT Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Spinbotics s.r.o.
Meranie prítlaku zovretia obrobku pomocou chápadla Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Sylex s.r.o.
Návrh algoritmu riadenia pre kompenzáciu gravitácie s využitím pohonnej jednotky DriveBOT Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Spinbotics s.r.o.
Optimalizácia logistiky s využitím prvkov AI prof. Ing. František Duchoň, PhD. SOVA Digital s.r.o.
Optimalizácia výrobného procesu prostredníctvom tvorby digitálneho modelu prof. Ing. František Duchoň, PhD. Sylex s.r.o.
Plánovanie trajektórie pre robot s kinematickou štruktúrou SCARA Ing. Michal Dobiš, PhD. Photoneo s.r.o.
Protikolízny systém pre autonómne UAV Ing. Jozef Rodina, PhD. Airvolute s.r.o.
Rekonštrukcia povrchu z mračien bodov Ing. Martin Dekan, PhD. Lidaretto
Riadenie mobilného manipulátora pomocou EEG singálu a RGB-D kamery Ing. Michal Tölgyessy, PhD. NOVOTA ART s.r.o.
Riadenie robota SensoRob Mani s využitím ROS2 Ing. Michal Dobiš, PhD. Sensodrive GmbH
SensoJoint – štartovacia sada Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Sensodrive GmbH
Simulačný model robota s kinematickou štruktúrou SCARA Ing. Michal Dobiš, PhD. Photoneo s.r.o.
Simulačný model robota s kinematickou štruktúrou SCARA doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. Photoneo s.r.o.
Simultánna lokalizácia a mapovanie pre štvornohého robota prof. Ing. František Duchoň, PhD. Panza Robotics s.r.o.
Systém sledovania UAV za pomoci kamerového systému a neurónových sietí Ing. Jozef Rodina, PhD. Airvolute s.r.o.
Tvorba modelu zváreného dielu pre potreby inšpekcie Ing. Martin Dekan, PhD. VÚEZ a.s.
Verifikácia pohybu robotického ramena pri osadzovaní súčiastok Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. Sylex s.r.o.
Využitie algoritmu SLAM pre geodetické mapovanie laserovým diaľkomerom Ing. Martin Dekan, PhD. Lidaretto
Využitie RGB-D snímačov pre ohodnotenie bezpečnosti pracoviska s priemyselným robotom Ing. Michal Tölgyessy, PhD. ELDRO s.r.o.