O nás

Národné centrum robotiky je občianskym združením, ktoré je založené pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Národné centrum robotiky bolo založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v univerzitnom a celospoločenskom prostredí. V súčasnosti spolupracujeme s viacerými univerzitami, komerčnými firmami a podporujeme študentov vo výskumných aktivitách. Podieľame sa na viacerých projektoch, okrem iného aj pod štruktúrou H2020.

Členmi Národného centra robotiky sú medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti robotiky, kybernetiky a automatizácie. Sme mladý kolektív, otvorený akýmkoľvek výzvam.