Interakcia robot človek

Odovzdanie objektu pre manipuláciu s robotom

Komplexné kolaboratívne robotické pracovisko

Kolaboratívne robotické pracovisko ovládané pomocou gest

Inovatívne rozhranie medzi robotom a človekom

Robot IRB-4600 riadený gestami človeka, ktoré sú detegované cez snímač Kinect