Priemyselná robotika

Výsledky projektu IDIAG

Výsledky projektu IZVAR – skrátená verzia

Výsledky projektu IZVAR

Robotické gravírovanie ľubovoľného tvaru

Kreslenie robotom s využitím genetických algoritmov

Výmenník nástrojov pre priemyselné roboty od spoločnosti Stäubli

Riadenie kĺbu SCARA robota od Sensodrive GmbH

Robotické gravírovanie – meranie posunu

Robotické gravírovanie

Generovanie rôznych trajektórií pre SCARA robot

Robot stavajúci dom

Simulácia SCARA robota a rotačného stola v ROS (spolupráca so Sensodrive GmbH)

Autonómne uchopovanie súčiastok pomocou robota KR-16 riadeného v ROSe

Experimentálne overenie pneumatických chápadiel (Bernoulliho uchopovanie)

Komunikácia robota KR-16 s ROSom pomocou rozhrania KRL ethernet

Riadenie ramena LWA4P v ROS