Spolupracujte s nami

robotic-handshake-300x211Dôležitou súčasťou Národného centra robotiky sú rôzne možnosti spolupráce so súkromnými partnermi alebo inými vedecko-výskumnými a univerzitnými pracoviskami. Takéto príležitosti rozvíjajú technológie a poznanie v robotike, a zároveň umožňujú riešiť rôzne úlohy na kvalitatívne vyššej úrovni pre oboch partnerov. Národné centrum robotiky preto ponúka širokú škálu foriem spolupráce s potenciálnymi partnermi. Každá z nich je špecifická a prináša variabilné benefity pre partnera.

Našim partnerom ponúkame tieto možnosti:

 1. Sponzor
  • opis: príspevok na rozvoj Národného centra robotiky vo forme finančného alebo materiálneho daru
  • benefity pre partnera: široký mediálny priestor, reklama na podujatiach s účasťou NCR, každodenné stretávanie sa budúcich absolventov fakulty so značkou sponzora
 2. Výskumný projekt
  • opis: vytváranie výskumných projektov v národných (VEGA, APVV, VA, DSV) alebo medzinárodných (H2020) grantových schémach
  • benefity pre partnera: väčšia kompatibilita s grantovou schémou, možnosť získať prostriedky na materiálne vybavenie a mzdové ohodnotenie pracovníkov partnera
 3. Študentské práce
  • opis: zadanie bakalárskych a diplomových prác pre študentov FEI STU v rámci študijných programov Robotika a kybernetika (Bc.) a Robotika (Ing.)
  • benefity pre partnera: vznik inovatívnych riešení, výchova potenciálnych zamestnancov
 4. Memorandum o spolupráci
  • opis: vytvorenie dokumentu, ktorý vytvára iné možnosti vzájomnej spolupráce a rozvoja robotiky na Slovensku
  • benefity pre partnera: špecifikované v takomto dokumente na základe vlastného uváženia

Pre našich partnerov ponúkame tieto služby:

 1. Výskum a inovácie
  – spoločný R&D projekt v robotike; nové a inovatívne riešenia pre technické problémy
 2. Stáž študentov vo Vašej spoločnosti
  – ponuka študentov pre stáž; potenciálny nový zamestnanec už so skúsenosťami zo spoločnosti
 3. Propagácia
  – zahrnutie spoločnosti do našich propagačných aktivít; potenciálne zasiahnutie nových zákazníkov, nových zamestnancov a pod.
 4. Edukačné aktivity a mentoring
  – kurzy pre zlepšenie povedomia o nových technológiách; zvýšenie vedomostí Vašich zamestnancov
 5. Podpora networkingu
  – nové spojenia so spoločnosťami v danom sektore; nové obchodné možnosti
 6. Overenie dizajnu výrobných liniek
  – konceptualizácia dizajnu výrobnej linky vo virtuálnom prostredí; efektívna výrobná linka
 7. Overenie bezpečnosti robotických buniek
  – ohodnotenie bezpečnosti robotických buniek oficiálnou autoritou; návrh robotickej bunky v súlade s ISO štandardami