Naše výsledky

Autonómny let dronu v priestore skladu

Maľovanie obrazu robotom ABB IRB 4600

Robot pre laboratóriá

Robot stavajúci dom

Hra kameň, papier, nožnice proti počítaču

Portrétovanie robotom ABB IRB 120

Autonómna navigácia robota YouBot v prostredí ROS

Registračné video tímu MRVK na súťaž Robotour 2017

Simulácia SCARA robota a rotačného stola v ROS (spolupráca so Sensodrive GmbH)

Inovatívne rozhranie medzi robotom a človekom (HRI)

Autonómne uchopovanie súčiastok pomocou robota KR-16 riadeného v ROSe

Experimentálne overenie pneumatických chápadiel (Bernoulliho uchopovanie)

Komunikácia robota KR-16 s ROSom pomocou rozhrania KRL ethernet

Detekcia chodníka pre autonómnu navigáciu mobilného robota pre vonkajšie prostredie

Simulácia navigácie robota na OpenStreet map formáte v ROS

Kreslenie robotom IRB120

Riadenie ramena LWA4P v ROS

Homogénny multiagentový systém pre mapovanie prostredia (iRobot Create)

Robot MRVK oživený pod ROS-om

Robot IRB-4600 riadený gestami človeka, ktoré sú detegované cez snímač Kinect

Hybridný podvozok typu segway-dicykel s unikátnym spôsobom riadenia