Členovia

Riadni členovia

foto prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Predseda o. z.

Riadenie mobilných robotov
Priemyselné roboty
Digitálna výroba

foto prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

Člen Výkonného výboru

Vibrácie / oscilácie
Lokalizácia mobilných robotov

foto prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Člen Výkonného výboru

Nelineárne systémy
Rehabilitačná robotika
Biokybernetika

foto Ing. Jozef Rodina, PhD.

Drony
Snímače a fúzia údajov
Riadenie pohonov
IoT/IIoT

foto Ing. Michal Tölgyessy, PhD.

HRI (Human–Robot Interaction)

 

foto Ing. Andrej Babinec, PhD.

Navigácia mobilných robotov
Priemyselné roboty

foto Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.

Vibrácie / oscilácie
Riadenie pohonov
Visualservoing

foto Ing. Martin Dekan, PhD.

Lokalizácia mobilných robotov
Spracovanie údajov zo snímačov
Mapovanie

foto Ing. Peter Pásztó, PhD.

Android aplikácie
Snímače
Vizuálne systémy

foto Ing. Marián Tárník, PhD.

Fotografia a materiál pre PR v rámci NCR

 

foto Ing. Jozef Dúbravský, PhD.

Riadenie motorov
Meniče

 

foto Ing. Martin Ernek, PhD.

Riadenie motorov
PLC

 

foto Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Programovateľné logické automaty (PLC)
Rozhranie človek-stroj (HMI)
Inteligentné systémy (neurónové siete, fuzzy sys., genetické alg.)
Databázy

 

Čestní členovia

Ing. Ivana Budinská, PhD. Slovenská akadémia vied
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. Technická univerzita Košice
prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. Technická univerzita Košice
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. Technická univerzita Košice
doc. Ing. Libor Hargaš, PhD. Žilinská univerzita Žilina
prof. Ing. Boris Rohaľ Ilkiv, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng. Žilinská univerzita Žilina
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. Technická univerzita Košice
doc. Ing. Dušan Koniar, PhD. Žilinská univerzita Žilina
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. Technická univerzita Košice
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. Žilinská univerzita Žilina
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Marek Vagaš, PhD. Technická univerzita Košice
MUDr. František Okál Sportclinic s.r.o
Ing. Michal Adamík Slovenská technická univerzita v Bratislave