Členovia

IMG_4605

 

prof. Ing. František Duchoň, PhD., predseda o.z. Národné centrum robotiky

IMG_4593

 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., člen VV o.z. Národné centrum robotiky

 

prof. Ing. Ján Muraš, PhD., člen VV o.z. Národné centrum robotiky

 

IMG_4574

 

Ing. Jozef Rodina, PhD., člen

 

 

Ing. Michal Tölgyessy, PhD, člen

 

 

 

IMG_2251

 

 

Ing. Andrej Babinec, PhD., člen

 

IMG_4571

 

Ing. Ľuboš Chovanec, člen

IMG_4581

 

Ing. Martin Dekan, PhD., člen

IMG_6216

 

Ing. Peter Pásztó, PhD., člen

 

IMG_1859

 

Ing. Marián Tárník, PhD., člen

 

 

 

 

Ing. Jozef Dúbravský, PhD., člen

 

 

 

Ing. Martin Ernek, PhD., člen

 

Čestní členovia
Ing. Ivana Budinská, PhD. (Slovenská akadémia vied)
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. (Technická univerzita Košice)
prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. (Technická univerzita Košice)
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. (Technická univerzita Košice)
doc. Ing. Libor Hargaš, PhD. (Žilinská univerzita Žilina)
prof. Ing. Boris Rohaľ Ilkiv, PhD. (Slovenská technická univerzita Bratislava)
prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng (Žilinská univerzita Žilina)
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. (Slovenská technická univerzita Bratislava)
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. (Technická univerzita Košice)
doc. Ing. Dušan Koniar, PhD. (Žilinská univerzita Žilina)
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. (Technická univerzita Košice)
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. (Žilinská univerzita Žilina)
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (Slovenská technická univerzita Bratislava)
Ing. Marek Vagaš, PhD. (Technická univerzita Košice)