Mobilná robotika

Optimalizácia počtu agentov v logistike

Navigácia mobilného robota v statickom prostredí

Riadenie servisného robota pre potreby Industrie 4.0

Autonómna navigácia robota YouBot v prostredí ROS

Registračné video tímu MRVK na súťaž Robotour 2017

Detekcia chodníka pre autonómnu navigáciu mobilného robota pre vonkajšie prostredie

Simulácia navigácie robota na OpenStreet map formáte v ROS

Homogénny multiagentový systém pre mapovanie prostredia (iRobot Create)

Robot MRVK oživený pod ROS-om

Hybridný podvozok typu segway-dicykel s unikátnym spôsobom riadenia