Slovensko začína zaostávať v robotizácii

feb 15, 2023 | | Sticky post

Podľa posledných údajov z Medzinárodnej federácie robotiky Slovensko sa už nemôže nazývať robotickou veľmocou. Žiaľ sme po dlhšej dobe vypadli z umiestnenia v prvej dvadsiatke krajín podľa hustoty robotov vo výrobnej sfére (oficálna správa IFR). Podľa dostupných údajov je v roku 2021 na Slovensku aktívnych 143 robotov na 10 000 zamestnancov vo výrobnom priemysle. Do roku 2018 sme držali krok s krajinami ako Slovinsko alebo Česká republika. Ďalšie roky začalo Slovensko strácať dych v robotizácii, Slovinsko nás predbehlo výrazne (249 robotov na 10 000 zamestnancov), Česká republika mierne (168 robotov na 10 000 zamestnancov). Pre Slovensko platí, že výrazná miera robotizácie je spôsobená najmä dominantným automobilovým priemyslom. Napríklad v roku 2019 až 78 % aplikácii robotov na Slovensku bolo práve pre tento segment. Napriek tomu, že automotive výrazne zlepšuje slovenské štatistiky, pri podrobnejšej analýze ani tento segment nevyužíva svoj potenciál naplno. Kým do roku 2019 hustota robotizácie v automotive na Slovensku stále rástla, od tohto roku stagnuje a nie sú tam výraznejšie posuny. V súčasnosti pracuje v automotive na Slovensku 532 robotov na 10 000 zamestnancov. V susednom Česku je táto hodnota na čísle 577, v Slovinsku na úctyhodnej hodnote 1 478 robotov. Ak sa pozrieme všeobecne na slovenský priemysel, tak v ňom pracuje len 43 robotov na 10 000 zamestnancov. Už teda zďaleka nie sme premiantom robotizácie centrálnej a východnej Európy. Môžeme konštatovať, že slovenský priemysel je veľmi závislý na priamej ľudskej práci, čo nám môže v budúcnosti spôsobiť mnoho problémov. Viac v podrobnejších štatistikách IFR nižšie.

Posted in: Aktuality | Tags: ,