Ultrazvuková terapia mäkkého tkaniva kolena s využitím robota

sep 22, 2023 | | Sticky post

Na pôde Národného centra robotiky vznikla ďalšia úspešná študentská práca pod vedením člena NCR – Ing. Ľuboša Chovanca, PhD. Práca sa venuje ultrazvukovej terapii mäkkého tkaniva kolena. Tradičná ultrazvuková terapia, ktorá ma blahodarne účinky napríklad na regeneráciu poškodených tkanív, sa v bežne vybavenej ambulancii vykonáva manuálne prostredníctvom terapeutického personálu. Vo väčšine prípadov je to monotónny, zdĺhavý a viacnásobne opakovaný úkon. Vďaka pohybu ultrazvukovej hlavice umiestnenej na silovo-poddajnom robote sa proces zefektívni, zdravotnícky personál je odbremenený a môže sa sústrediť na iné dôležite úkony.

Študentka Bc. Izabela Trepáčová, ktorá vyvíjala túto aplikáciu, získala pochvalný list dekana FEI STU za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu. Získala aj cenu rektora STU za vynikajúce študijne výsledky.

Posted in: Aktuality | Tags: , , ,