Národné centrum robotiky súčasťou novej medzinárodnej spolupráce

jan 25, 2018 | | Sticky post

Národné centrum robotiky je súčasťou konzorcia, ktorému sa podarilo získať grant z Vyšehradského fondu. Grant má názov Multi národnostné mobilné roboty – vedecká výmena a pracovné stretnutie (MCMBOT) a je zameraný na zorganizovanie pracovných stretnutí vedcov s vášňou v robotike z Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Lídrom projektu je Association for the Development of Science and Culture „Progresja“. Členmi konzorcia sú VÚT Brno, Národné centrum robotiky a Politechnika Wroclawska. Cieľom projektu je predovšetkým spopularizovanie robotiky v širšej verejnosti a príprava robotov na robotické súťaže. Viac informácií môžete nájsť tu:

MCMBOT

Posted in: Aktuality | Tags: , ,