Rekonšrukcia priestorov

jan 19, 2018 | | Sticky post

Národné centrum robotiky prispelo k rekonštrukcii ďalších priestorov na pôde FEI STU. Vzniklo tak nové laboratórium určené pre mobilnú robotiku a inovovala sa aj dielňa, ktorá má slúžiť na rýchle úpravy pri vývoji robotických zariadení. Ďalší priestor, ktorý na to nadväzuje je laboratórium robotickej manipulácie, ktoré bolo zrekonštruované v rámci spolupráce so spoločnosťou Photoneo. Laboratórium sa aktuálne zameriava na úlohu bin pickingu, t.j. manipulácie s náhodne uloženými dielmi. V súčasnosti teda majú naši členovia možnosť vykonávať pohodlný výskum už aj na mobilnej robotike, s funkčnou dielňou, rozvíjať poznanie v bin pickingu, a zároveň ich pohodlie je obslúžené zrekonštruovanými toaletami a sprchou.

IMG_7630 IMG_7524IMG_7388 IMG_7457

Posted in: Aktuality | Tags: , , ,