NCR začalo riešiť projekt Inteligentní mobilní asistenti v SMART FACTORY

sep 20, 2017 | | Sticky post

NCR je partnerom projektu Inteligentní mobilní asistenti v SMART FACTORY, ktorého cieľom je integrácia existujúcich dielčích riešení a nové, inovatívne riešenia v oblasti automatizovaného riadenia, robotiky, simulácie, vizualizácie, cloud riešenia a bezpečnosti človeka v spolupráci so strojom. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Prijímateľom je spoločnosť MATADOR Industries, a.s., partnermi sú Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE a Národné centrum robotiky.
SMARTFACTORY_SK web NCR

Posted in: Aktuality