Podporujeme aj výskum vesmírnych technológií

feb 27, 2020 | | Sticky post

Jedným z našich cieľov je aj podpora študentov pri realizovaní svojich projektov. Dovoľte nám, aby sme jeden zaujímavý predstavili. Skupina študentov Matej Pavelka, Ľubomír Maťuga, Oliver Hollý, Ladislav Kašša, Milan Gallo, a Bence Nagy vytvorila koncept Space Printing Rover. Koncept je založený na experimentálnom overení možnosti realizácie 3D tlače pevných štruktúr z lokálne dostupných materiálov a energetických zdrojov. Sústredením Slnečnej energie z plochy s dostatočným obsahom, napríklad fresnelovou šošovkou, je možné roztavením spájať jemný geologický materiál a aditívnym spôsobom tvoriť pevné telesá. Zariadenie schopné takejto činnosti by mohlo autonómne na vzdialenom kozmickom telese pripraviť stavebný materiál, prípadne časť infraštruktúry obytného krytu s výslednou hmotnosťou niekoľko násobne prevyšujúcou hmotnosť zariadenia. Študenti boli vedení aj naším členom, prof. Ing. Petrom Hubinským, PhD.
Viac vo videu tu:

Posted in: Aktuality | Tags: , ,