Tagged: EDIH

NCR is part of the European Digital Innovation Hub (EDIH)

Nov 14, 2022 |

The National Centre of Robotics is a partner of the funded Expandi 4.0 project, which is based on the idea of European Digital Innovation Hubs (EDIH). Among other services, small and medium-sized enterprises will be provided with access to technologies and infrastructures, space for testing and experimentation, as well as advice on technological solutions, increasing … read more

NCR je súčasťou Európskeho Digitálneho Inovačného Hubu (EDIH)

Nov 14, 2022 |

Národné centrum robotiky je partnerom financovaného projektu Expandi 4.0, ktorého základom je myšlienka Európskych Digitálnych Inovačných Hubov (EDIH). Malým a stredným podnikom bude okrem iných služieb poskytovať prístup k technológiám a infraštruktúram, priestor na testovanie a experimentovanie, ale aj poradenstvo pri technologických riešeniach, zvyšovaní digitálnych zručností zamestnancov, či pri získavaní finančnej podpory. EXPANDI 4.0 spúšťa … read more