Tagged: robot

Krúžok robotiky pre stredné školy

aug 22, 2016 |

Jedným z cieľov Národného centra robotiky je aj podpora študentov pri vytváraní robotických aplikácií. Ľuboš Chovanec ako člen Národného centra robotiky sa už dlhoročne stará o tradíciu robotických krúžkov na pôde FEI STU. V prípade záujmu o tento krúžok môžete nájsť ďalšie informácie tu: http://malylubo.sk/en/robotics/grp/