Úspech aj s podporou NCR

jún 17, 2024 | | Sticky post

Držiteľ ocenenia NCR za najlepšiu stredoškolskú prácu v oblasti Robotiky a umelej inteligencie za rok 2024, získal 1. miesto na najprestížnejšej celosvetovej projektovej súťaži stredoškolákov.

S potešením oznamujeme, že študent Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom, Michal Lajčiak držiteľ ocenenia NCR za najlepšiu stredoškolskú prácu v oblasti Robotiky a umelej inteligencie za rok 2024, získal 1. miesto na najprestížnejšej celosvetovej projektovej súťaži stredoškolákov v oblasti vedy a techniky v kategórii Robotics and Intelligent Machines, Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2024, ktorá sa konala v Los Angeles, Kalifornia, USA. Na súťaži sa zúčastnilo 1699 žiakov zo 67 krajín z celého sveta s 1357 vedeckými projektami. Projekt získal aj špeciálnu cenu kráľa Abdulaziza a jeho nadácie zo Saudskej Arábie Tento celoslovenský významný úspech bol dosiahnutý aj vďaka podpore od Národného centra robotiky (NCR) a jeho člena doc. Ing. Jána Vachálka, PhD., ktorý sa významne podieľal na jeho príprave.

Podpora zo strany NCR začala už pri výbere témy projektu, ktorá mala byť vysoko aktuálna a konkurencieschopná na globálnej úrovni. Počas práce na projekte mu bola  poskytovaná intenzívna podpora a vedenie, ktoré zahŕňali prepojenie najnovších teoretických poznatkov s praktickými aplikáciami. Projekt s názvom „Design of robotic swarm control system“ sa zameriaval na flexibilnú autonómnu robotickú výrobu budúcnosti, pričom využíval umelú inteligenciu, evolučné optimalizačné algoritmy, mikropočítačové vnorené platformy, strojové videnie, 3D tlač a kŕdľové riadenie. Tento moderný multiplatformový prístup umožnil Michalovi vyvinúť plne funkčný a inovatívny koncept automatizovanej továrne budúcnosti.

Projekt Michala Lajčiaka bol hodnotený ako výnimočný z viacerých dôvodov. Jeho výnimočnosť spočíva v jedinečnom prepojení teoretických a praktických aspektov a schopnosti integrovať pokročilé technológie do jedného koherentného systému. Ďalším významným aspektom bola Michalova schopnosť odborne prezentovať a obhájiť svoj projekt pred medzinárodnou komisiou, čo výrazne prispelo k jeho úspechu.

Tento úspech otvára Michalovi Lajčiakovi nové možnosti na jeho budúci profesionálny rozvoj a vzdelanie. Účasť a víťazstvo na súťaži Regeneron ISEF mu poskytujú významné príležitosti na prijatie na prestížne univerzity po celom svete a ponúkajú mu možnosť pokračovať v jeho výskume a inováciách v oblasti technických a vedeckých disciplín. Úspech Michala Lajčiaka zároveň potvrdzuje vysokú úroveň technického vzdelania na Slovensku a schopnosť našich študentov konkurovať na svetovej úrovni. Úspech Michala Lajčiaka je dôkazom kvality vzdelávacieho systému a mentoringu poskytovaného Národným centrom robotiky. Jeho víťazstvo na medzinárodnej súťaži Regeneron ISEF je nielen osobným úspechom, ale aj významným príspevkom k prestíži slovenského technického vzdelania. Tento úspech by mal byť inšpiráciou pre ďalších študentov a učiteľov, že dôkladná príprava a inovácie sú kľúčom k dosiahnutiu vynikajúcich výsledkov.

Posted in: Aktuality | Tags: ,