Záver roka v znamení vzdelávania

dec 15, 2022 | | Sticky post

Národné centrum robotiky v spolupráci s partnermi zorganizovalo na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky zaujímavé prednášky z praxe. Tieto prednášky boli orientované na študentov, aby získali povedomie o spoločnostiach a ich inovatívnych riešeniach v oblasti digitalizácie výroby a robotiky.
Prvou prednáškou bola Optimalizácia vo výrobe a logistike na základe zozbieraných dát z procesov od Industry4UM. Prednáška sa konala 25.11.2022.

Druhou prednáškou bol workshop spoločnosti Matador Group, ktorý predstavil portfólio spoločnosti a možnosti pre študentov ako absolvovať spoluprácu s touto spoločnosťou. Tento workshop sa konal 6.12.2022. V rámci tohto workshopu bol oficiálne Národnému centru robotiky odovzdaný dar vo výške 2000 EUR.

Posted in: Aktuality | Tags: , ,