Získajte školenie v robotike zdarma

sep 28, 2020 | | Sticky post

Zamestnanci pracujúci v strojárskom, automobilovom a pridružených priemyselných sektoroch majú možnosť zvýšiť svoju odbornosť v špecializovaných technických zručnostiach pod vedením kvalitných lektorov.

Odborné vzdelávacie moduly sú vyvinuté za účasti zahraničných expertov, expertov Slovenskej technickej univerzity a odborníkov z praxe. Vzdelávanie zachytáva najnovšie trendy kľúčových kompetencií špecializovaných technických zručností a zvyšuje konkurencieschopnosť priemyselných podnikov.

Vzdelávacie moduly je možné realizovať od apríla 2020 do decembra 2020. Školení pracovníci získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Členovia Národného centra robotiky majú na starosti Modul 3: Základy obsluhy priemyselných robotov (2 dni).

Viac informácii môžete nájsť na tejto stránke alebo napíšte e-mail na projekty@euvzdelavanie.sk

Posted in: Aktuality