Budúcnosť dronovej technológie – autonómny let

jan 31, 2024 | | Sticky post

Ako bude vyzerať budúcnosť technológie dronov? Jednoznačne to bude plne autonómna činnosť. Aj s podporou Národného centra robotiky je v rámci Ústavu robotiky a kybernetiky realizovaný výskum autonómneho letu mikro UAV systémov. Vo svojej dizertačnej práci sa tejto téme venuje Ing. Filip Štec. V nej demonštruje využitie takéhoto systému pre preskúmavanie neznámych priestorov vo fotorealistickom simulátore NVIDIA Isaac Sim. Prieskumný let funguje na princípe postupného rozširovania známeho priestoru hľadaním hraničných oblastí a navigáciou k nim. To môže pomôcť záchranným zložkám rýchlejšie nájsť obete živelnej katastrofy alebo policajným zložkám nebezpečného páchateľa. Aj takto môže vyzerať úspešná spolupráca akademického sveta a technologickej firmy, v tomto prípade spoločnosti Airvolute. Viac sa môžete dozvedieť vo videu nižšie.

Posted in: Aktuality | Tags: ,