Kniha Riadenie mobilných robotov k dispozícii

dec 21, 2023 | | Sticky post

Členovia Národného centra robotiky vydali najkomplexnejšiu knihu o mobilnej robotike, ktorá bola kedy vydaná na Slovensku. Kniha bola vydaná vo vydavateľstve FELIA a nesie názov Riadenie mobilných robotov. Cieľom knihy je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku riadenia mobilných robotov – predovšetkým opis riadeného systému, problematiku lokalizácie, mapovania a navigácie. Kniha je rozčlenená do deviatich hlavných kapitol. Po úvodnej kapitole je predstavená história mobilnej robotiky a poskytnutý základný prehľad možných aplikácií, ktoré je v súčasnosti možné vidieť. V tretej kapitole sú predstavené základné pohybové mechanizmy pozemných mobilných robotov. Z nich je v štvrtej kapitole odvodená kinematika mobilných robotov. V piatej kapitole sa analyzuje riadenie mobilných práve z pohľadu kinematiky robota. V šiestej kapitole je predstavená dynamika mobilných robotov. V siedmej kapitole sú načrtnuté charakteristiky snímačov používaných v základných úlohách mobilných robotov. Ôsma a deviata kapitola sa zaoberajú lokalizáciou a navigáciou mobilných robotov. Tieto dve kapitoly tvoria jadro knihy, takmer 80 percent jej obsahu. V týchto kapitolách sú predstavené najskôr snímače využiteľné pre riešenie danej úlohy a neskôr sú analyzované metódy riešiace lokalizáciu a navigáciu.

Posted in: Aktuality | Tags: ,