Tagged: autonómny let

Budúcnosť dronovej technológie – autonómny let

Jan 31, 2024 |

Ako bude vyzerať budúcnosť technológie dronov? Jednoznačne to bude plne autonómna činnosť. Aj s podporou Národného centra robotiky je v rámci Ústavu robotiky a kybernetiky realizovaný výskum autonómneho letu mikro UAV systémov. Vo svojej dizertačnej práci sa tejto téme venuje Ing. Filip Štec. V nej demonštruje využitie takéhoto systému pre preskúmavanie neznámych priestorov vo fotorealistickom … read more