Nové moduly pre iRobot Create v spolupráci s NCR

feb 26, 2016 | | Sticky post

Jedným z cieľov Národného centra robotiky je aj podpora edukačných aktivít pomáhajúcich študentom a odbornej verejnosti v rozvíjaní svojich schopností a znalostí z oblasti robotiky. V rámci tohto cieľa sme podporili vývoj a konštrukciu modulu pre iRobot Create, ktorý sa využíva na cvičeniach predmetu Riadenie mobilných robotov v študijnom programe Robotika na FEI STU. Modul pozostáva z konštrukcie s vyvedenými portami, laserového skenera RPLidar a riadiaceho systému Raspberry Pi. Plánuje sa aj rozšírenie tohto modulu o gyroskop. Študenti sa tak plnohodnotne môžu venovať vývoju, implementácii a testovaniu algoritmov navigácie a lokalizácie robotov vo vnútornom prostredí.

DSC_0169 DSC_0174 DSC_0176

Posted in: Aktuality