Nové robotické rameno od firmy SCHUNK v priestoroch NCR

mar 22, 2016 | | Sticky post

22. marca 2016 bolo do Národného centra robotiky zapožičané špičkové rameno LWA 4P 6KG 6DOF od firmy SCHUNK. Ide o rameno so šiestimi stupňami voľnosti, ktoré váži 12 kg a má nosnosť 6 kg. Je napájané z 24 V a každý jeho kĺb má 2 stupne voľnosti, čím je táto kinematická štruktúra unikátna. Pracovisko odovzdal riaditeľ firmy SCHUNK Intech s.r.o. Ing. František Jantoška a odovzdal ho dekanovi fakutly FEI STU prof. Dr. Ing. Milošovi Oravcovi. Na pracovisku sa budú vyvíjať aplikácie automatizovanej montáže, presnej a adaptívnej manipulácie s rôznymi predmetmi.

IMG_8792

IMG_8807

IMG_8854

IMG_8818

Posted in: Aktuality