Tagged: Kobuki

NCR z pohľadu robota

máj 24, 2018 |

Výsledkom práce Ing. Beňa (čestného člena NCR) sú 3D mapy priestorov centra. Práca sa zaoberá efektívnym 6-DOF SLAM. Výsledky boli spracované na podvozku Kobuki a s využitím snímača Kinect.

V priestoroch NCR prebieha intenzívna výučba

apr 12, 2018 |

V priestoroch Národného centra robotiky prebieha intenzívna výučba predmetov Robotika a Riadenie mobilných robotov. V prvom predmete sa študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia učia kalibrovať nástroj priemyselného robota. Predmet RMR sa odohráva v novo zrekonštruovaných priestoroch, ktoré sú primárne určené pre mobilné aplikácie. Tento priestor je vybavený testovacou plochou, v ktorej sa študenti učia úspešne … read more

Do vybavenia pribudli roboty Kobuki

dec 16, 2016 |

Do vybavenia NCR v mobilnej robotike pribudli roboty Kobuki. Tieto roboty sa vyznačujú nízkou váhou, vysokoým pomerom váha/nosnosť, ľahkou rozširiteľnosťou a otvorenou architektúrou riaditeľnou aj v ROS. Roboty budú okrem výskumu využité aj na výučbu v rámci predmetu Riadenie mobilných robotov. Aktuálne sa pracuje na ich rozšírení o laserový diaľkomer a IMU jednotku.