V priestoroch NCR prebieha intenzívna výučba

apr 12, 2018 | | Sticky post

V priestoroch Národného centra robotiky prebieha intenzívna výučba predmetov Robotika a Riadenie mobilných robotov. V prvom predmete sa študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia učia kalibrovať nástroj priemyselného robota. Predmet RMR sa odohráva v novo zrekonštruovaných priestoroch, ktoré sú primárne určené pre mobilné aplikácie. Tento priestor je vybavený testovacou plochou, v ktorej sa študenti učia úspešne lokalizovať a navigovať roboty Kobuki. Roboty Kobuki sú vybavené laserovými skenermi RPLidar a IMU jednotkami. O tom ako boli študenti úspešní so svojimi alogritmami sa predvedčia v rámci súťaže na poslednej prednáške. Testovacia plocha vznikla aj vďaka podpore projektu APVV-16-0006 (Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0).

IMG_8403

IMG_8424

IMG_8440

IMG_8479-2

IMG_8490

IMG_9202

Posted in: Aktuality | Tags: , , ,