Tagged: RAMP

Národné centrum robotiky je súčasťou projektu Better Factory

okt 8, 2020 |

Better Factory: growing the European manufacturing business Better Factory pozýva malé a stredné výrobné podniky, aby spolu s mentormi pre podnikanie a umenie a technologickými odborníkmi prepracovali svoje súčasné produktové portfólio. Better Factory pomáha výrobcom vstúpiť na nové trhy s prispôsobiteľným a prispôsobeným portfóliom výrobkov alebo služieb. Spolu s obchodnými a umeleckými mentormi a technologickými … read more