Národné centrum robotiky je súčasťou projektu Better Factory

okt 8, 2020 | | Sticky post

Better Factory: growing the European manufacturing business

Better Factory pozýva malé a stredné výrobné podniky, aby spolu s mentormi pre podnikanie a umenie a technologickými odborníkmi prepracovali svoje súčasné produktové portfólio. Better Factory pomáha výrobcom vstúpiť na nové trhy s prispôsobiteľným a prispôsobeným portfóliom výrobkov alebo služieb. Spolu s obchodnými a umeleckými mentormi a technologickými partnermi môžu výrobcovia objavovať nové obchodné modely a digitalizovať svoje továrne tak, aby zodpovedali výrobe nových alebo prispôsobených produktov.

Počas projektu bude Better Factory poverovať vysokokvalifikovaných odborníkov na podnikanie a umenie, aby analyzovali súčasné portfólio produktov a služieb so základnými znalosťami výrobcov a prepracovali prispôsobiteľné portfóliá produktov a služieb pomocou nových digitálnych technológií. To môže podnietiť nové dizajny výrobkov, obchodné modely alebo značky. Pre malé a stredné podniky je výroba sérií nových a prispôsobených produktov nevyhnutná v transformácii tradičných tovární na štíhle a agilné výrobné zariadenia. Better Factory poskytuje výrobcom systém otvoreného a štandardizovaného plánovania a plánovania výroby (APPS) na testovanie komerčných nástrojov na optimalizáciu odpadu, energie, zdrojov a logistiky.

RAMP (Robotics Automation Marketplace) je bezplatná a otvorená platforma IoT (FIWARE) fungujúca na najmodernejších serveroch s prístupom ku cloudovému úložisku a výpočtovej technike, ktorá umožňuje spojenie s robotmi, senzormi, kamerami, AR / VR a iným vybavením. RAMP poskytne 3D simulačný nástroj na vytvorenie digitálneho dvojčaťa pre virtuálne testovanie, priestor na spoločnú tvorbu tímov pre online spoluprácu medzi ostatnými digitálnymi službami.

Better Factory: otvorené výzvy
Better Factory vyberie do každej verejnej výzvy (2021/2022) osem tímov európskych výrobných MSP, umelcov a poskytovateľov technológií. Vybrané tímy budú podporované počas obdobia 12 mesiacov, počas ktorých sa umelci spoja s dodávateľmi technológií s cieľom čeliť výzvam navrhnutým výrobcami.
Úspešné tímy sa dostanú k:
– Prieskum nových trhov pomocou digitálnych technológií
– Testovaniu a vývoju nových technológií agilnej výroby s RAMP
– Školenia zamerané na preškolenie zamestnancov
– Podpora podnikania a mentorstvo
– Finančú podporu až 200 000 EUR na tím

Odhaduje sa, že prvá otvorená výzva bude spustená v januári 2021.

O Better Factory
Better Factory spája kľúčových aktérov v európskom technologickom, umeleckom a inovačnom prostredí s cieľom poskytnúť integrovaný inovačný rámec a európsku sieť na dodanie štandardizovaného riešenia pre výrobné malé a stredné podniky, aby mohli vynájsť a vyrábať nové a prispôsobené výrobky a vytvárať okolo nich služby.
Konzorcium koordinované VTT (Fínsko) zahŕňa 28 partnerov z 18 európskych krajín zastupujúcich ekosystém umenia (INOVA, GLUON a WAAG); Poskytovateľov technológií (Fraunhofer IPA, AIMEN, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Národné centrum robotiky, INESCTEC, Technologiko Panepistimio Kyprou); Priemyselný klaster (Transylvania Furniture Cluster, Slovenian Tool and Die Development Centre, Latvian Federation of Food Companies / Food Products Quality Cluster, CLUTEX ‐ Klastr Technicke Textilie, Bydgoszcz Industrial Cluster, Chamber of Commerce and Industry of Pécs‐Baranya, ICT Cluster and University of Oulu); Dodávatelia technológií (INFOTECH, Top Data Science, Holonix, GESTALT Robotics a European Dynamics); Dodávateľ umenia (In4Art); Obchodní vývojári (FundingBox, Hermia Yrityskehitys Oy); Právny rámec (time.lex); a komunikácia a šírenie (Mobile World Capital Barcelona).

Kontakt
Ali Muhammad
Koordinátor projektu – VTT (Fínsko)
e-mail: ali.Muhammad@vtt.fi

Marta Portalés
Marketing a komunikácia – MWCapital (Španielsko)
e-mail: mportales@mobielworldcapital.com

Obrázok2Obrázok3

Posted in: Aktuality | Tags: ,